Je wilt zelf de keuzes maken over je loopbaan. Je voelt misschien een kruispunt aankomen. Of je staat plotseling op zo’n kruispunt.

Dan zijn een paar vragen belangrijk:

  • wat ga ik hier nu zelf aan doen?
  • hoe regel ik mijn eigen regie?
  • waardoor word ik intrinsiek gemotiveerd?

PIT Self-Placement® laat je zelf de antwoorden vinden op deze vragen

Je wilt zelf de keuzes maken over je loopbaan. Je voelt misschien een kruispunt aankomen. Of je staat plotseling op zo’n kruispunt.

Dan zijn een paar vragen belangrijk:

  • wat ga ik hier nu zelf aan doen?
  • hoe regel ik mijn eigen regie?
  • waardoor word ik intrinsiek gemotiveerd?

PIT Self-Placement® laat je zelf de antwoorden vinden op deze vragen

Werk bepaalt voor een belangrijk gedeelte wie je bent, hoe je wordt gezien, hoe je jezelf ziet, hoe gelukkig je bent. Werk is een deel van je identiteit: het is jouw imago.

De omgeving, jouw capaciteiten, motivatie, overtuigingen en sociale identiteit beïnvloeden vaak deze keuzes. Je maakt jezelf soms wijs dat je voor je familie, je gezin of je partner dingen moet doen of moet laten. Terwijl je zelf het liefste misschien een andere keuze zou willen maken.

Soms stuurt je werkgever je weg of houdt jouw baan op te bestaan. Soms vrees je dat je de volgende reorganisatie(s) niet zult overleven.

Dan is de vraag: wat doe ik eraan? Je wilt zelf de regie houden over je loopbaan en die niet bij de buitenwereld neerleggen. Jouw binnenwereld moet bepalen waarvoor je kiest en wat je doet.

Je bent méér dan het imago dat je hebt opgebouwd. Je bent niet alleen het beeld dat de buitenwereld van je heeft op basis van je track-record.

Jij bent niet je cv. Jij bent jezelf: je hebt een eigen identiteit.

Wat doet PIT voor jou?

People In Transformation (PIT) biedt je self placement®. Hierbij geef je zelf antwoorden op belangrijke vragen:

“Wat wil ik zelf?”
“Welke belemmeringen houden mij daarbij tegen?”
“Welke andere talenten kan ik bij mezelf ontdekken?”
“Hoe kan ik mezelf plaatsen in een werkomgeving die ik zelf wens?”

Daarmee is dit assessment uniek: elke andere psychologische test meet de drijfveren en capaciteiten van de kandidaat.

Het PIT assessment geeft juist inzicht in wie of wat de kandidaat zelf zou willen zijn.

Het PIT Assessment geeft concrete handvatten waarmee de kandidaat zichzelf kan helpen om de belemmeringen weg te nemen. Pas dan kan de kandidaat zijn wie hij/zij zelf is.

Het PIT Assessment is een uniek tool vanwege de focus op een fundamentele transformatie van de individu.

Wat is self-placement?

Bij self-placement® transformeert de individu zichzelf . Het doel is te worden (zijn) wie men is (wil zijn) in een door de individu gewenste rol en werksituatie.

Het vasthouden aan status, rolmodel, sociale identiteit, capaciteiten, omgeving en gepercipieerde (maar misschien ingebeelde) verplichtingen kan dit proces belemmeren en dwarsbomen. Een curriculum vitae (het ‘track record’ van de individu) kan soms een verworvenheid maar soms ook een barrière zijn. Misschien wil je wel eens wat anders.

Bij self-placement® is het streven om de individu zelf te laten ontdekken en zelf te laten kiezen, óók als dat een bevestiging is van een lang geleden gemaakte keuze.

Bij self-placement® gaat het verkrijgen van het inzicht altijd gepaard met het maken van een keuze én met het zetten van een concrete stap.

De combinatie ‘inzicht + keuze + actie’ maakt self-placement® tot een unieke waarde propositie.

Hoe werkt PIT?

PIT Self-Placement® werkt met het PIT Assessment.

Dit assessment is gebaseerd op een onorthodoxe, gevalideerde wetenschappelijke methode (Q-methode, University of Chicago, prof. dr W. Stephenson, 1953).

Het assessment van PIT is een effectief middel dat zowel kwantitatief als kwalitatief meet waar de kandidaat nu staat (ist) in de huidige werkomgeving en wat de kandidaat wil (soll) als de gewenste werkomgeving. Tegelijkertijd achterhaalt het wat de kandidaat daarbij tegenhoudt (gap). Daarmee is dit assessment uniek: elke andere psychologische test meet de drijfveren en capaciteiten van de kandidaat.

Het PIT assessment geeft juist inzicht in wie of wat de kandidaat zelf zou willen zijn.

Het PIT Assessment geeft concrete handvatten waarmee de kandidaat zichzelf kan helpen om de belemmeringen weg te nemen. Pas dan kan de kandidaat zijn wie hij/zij zelf is.

Het PIT Assessment is een uniek tool vanwege de focus op een fundamentele transformatie van de individu.

PIT Self-Placement® werkt met het PIT Assessment.

Dit assessment is gebaseerd op een onorthodoxe, gevalideerde wetenschappelijke methode (Q-methode, University of Chicago, prof. dr W. Stephenson, 1953).

Het assessment van PIT is een effectief middel dat zowel kwantitatief als kwalitatief meet waar de kandidaat nu staat (ist) in de huidige werkomgeving en wat de kandidaat wil (soll) als de gewenste werkomgeving. Tegelijkertijd achterhaalt het wat de kandidaat daarbij tegenhoudt (gap). Daarmee is dit assessment uniek: elke andere psychologische test meet de drijfveren en capaciteiten van de kandidaat.

Het PIT Assessment geeft juist inzicht in wie of wat de kandidaat zelf zou willen zijn.

Het PIT Assessment geeft concrete handvatten waarmee de kandidaat zichzelf kan helpen om de belemmeringen weg te nemen. Pas dan kan de kandidaat zijn wie hij/zij zelf is.

Het PIT Assessment is een uniek tool vanwege de focus op een fundamentele transformatie van de individu.